Acţiunile Asociaţiei se concentrează pe identificarea, susţinerea şi aducerea la cunoştinţa publicului a actelor de creaţie, a luărilor de atitudine pe care creatorii din varii domenii artistice şi ştiinţifice le iau în sensul moralităţii şi conduitei civice asumate în raport cu semenii şi cu comunitatea în care trăiesc.