Acțiuni

Intelectulii şi condiţia civică; Artistul – voce a cetăţii; Artistic şi moral.

Consumatorul de bunuri culturale este privit în contextul existenţei lui, în această perioadă specifice fiind efectele negative ale crizei economice asupra consumului din ce în ce mai redus de bunuri culturale. În acelaşi timp, o preocupare constantă a Asociaţiei se manifestă pentru calitatea produsului cultural autentic şi valoros, atât în conţinut cât şi în formă, pe fondul tenetaţiei pentru facil şi a supraproducţiei de surogate artistice.

Campania de promovare a cărţii „Plăcerea lecturii”, „Teatrul tânăr”.

Un proiect major este legat de raportarea la istorie, la modele sociale şi culturale, la memoria comunităţii. Importanţa scărilor de valori şi a cunoaşterii trecutului ca premiză a unei abordări asumate a viitorului. Principala diracţie este marcată de Festivalul de film, carte şi imagiene istorice ClioFest. Programul vizează atât promovarea creatorului cât şi educarea şi diseminarea bunurilor artistice majore diverselor arii culturale europene.